5 phút, 2 giây để đọc.

Theo IR Awards 2021, toàn thị trường chứng khoán niêm yết Việt Nam có tới gần 54% số lượng doanh nghiệp đáp ứng được các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong năm 2021. Được biết, đây là năm đầu tiên tỷ lệ vượt trên 50%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang ngày càng ưu tiên các hoạt động đánh giá IR. Nhằm hướng tới công khai minh bạch hoạt động doanh nghiệp, đồng thời đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Hôm nay, bạn đọc hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về IR Awards 2021 cũng như toàn cảnh về doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021.

Kết quả khảo sát về hoạt động công bố thông tin

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021. Giai đoạn từ 01/05/2020 đến 30/04/2021 do chương trình IR Awards 2021 thực hiện. Cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết (DNNY) đáp ứng đầy đủ. Và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT). Trên cả hai Sở giao dịch Chứng khoán (HOSE và HNX). Đó là 389 doanh nghiệp trong tổng số 724 doanh nghiệp thuộc danh sách khảo sát. Tương ứng với tỷ lệ 53.73%.

Qua 11 năm thực hiện khảo sát, chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT. Có chuyển biến rất tích cực theo thời gian. Từ mức chỉ 3.02% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 53.73% (2021). Năm 2021 là năm đầu tiên có hơn 50% số lượng doanh nghiệp niêm yết. Vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin.

Kết quả khảo sát về hoạt động công bố thông tin

Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng. Và đáp ứng tốt nghĩa vụ đối với nhà đầu tư. Chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư. Hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán. Để có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.

Large Cap là nhóm công bố thông tin tốt nhất

Kết quả khảo sát 724 doanh nghiệp niêm yết cho thấy. Large Cap có 30/44 DNNY đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021. Tương ứng với tỷ lệ 68% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất. Mid Cap có 111/177 doanh nghiệp. Tương ứng tỷ lệ 63%. Small & Micro Cap có 248/503 doanh nghiệp. Tương ứng với tỷ lệ 49% và là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất.

Các lỗi vi phạm CBTT về báo cáo tài chính. Hay nhắc nhở và xử phạt vi phạm về công bố thông tin. Đây là hai nguyên nhân chính. Khiến 14 đơn vị Large Cap còn lại bị rớt khỏi danh sách đạt chuẩn.

Chứng khoán là ngành công bố thông tin tốt nhất

Xét trên những ngành tiêu biểu cho thấy, chứng khoán là ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 18/24 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin. Với tỷ lệ đạt chuẩn là 75%. Các đơn vị đạt chuẩn gồm có SSI, HCM, BVS, VND, MBS, FTS, AGR, SHS, VDS,… Ngược lại, VIG, APG, APS, HBS, BSI và VCI là những doanh nghiệp rơi vào nhóm không đạt Chuẩn CBTT. Các lỗi thường gặp liên quan đến công bố thông tin về báo cáo quản trị và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Chứng khoán là ngành công bố thông tin tốt nhất

Theo sau ngành chứng khoán là ngành tiện ích với 28/44 doanh nghiệp. Đạt tỷ lệ gần 64%. Vật liệu xây dựng 63%. Sản xuất nhựa – hóa chất 63%. Ngân hàng 62%. Thực phẩm – đồ uống 61%.

Riêng ngành ngân hàng, các DNNY đạt Chuẩn CBTT 2021 gồm có 8/13 ngân hàng là STB, VCB, CTG, MBB, BID, VPB, HDB và TPB. Trong khi đó, 5 ngân hàng còn lại là ACB, SHB, EIB, NVB và TCB rơi vào nhóm không đạt Chuẩn CBTT. Với các lỗi vi phạm công bố thông tin chủ yếu cũng là liên quan đến báo cáo quản trị và ĐHĐCĐ thường niên.

Xây dựng và bất động sản là các ngành thuộc nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất, lần lượt ghi nhận 43% và 49%. Các vấn đề về công bố thông tin phổ biến của hai ngành này là báo cáo tài chính, ĐHĐCĐ thường niên, nhắc nhở và xử phạt vi phạm công bố thông tin.

Các hạng mục bị cơ quan quản lý nhắc nhở, xử phạt

Toàn thị trường có 12% số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm về CBTT trong kỳ khảo sát. Các loại nhắc nhở và xử phạt vi phạm đa dạng: chậm công bố phát hành cổ phiếu ESOP, không thực hiện CBTT định kỳ về tiến độ sử dụng vốn, chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng, không CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ, không CBTT việc từ nhiệm của người nội bộ…

Nguyên nhân chậm trễ theo giải trình của nhiều doanh nghiệp là do nhân sự chuyên môn không chuyển thông tin kịp thời đến bộ phận CBTT, nhân sự phụ trách CBTT mới chưa nắm hết thủ tục hoặc không nắm đầy đủ quy định về các loại thông tin cần công bố, hoặc là hiểu nhầm về quy định CBTT. Đặc biệt thời gian qua do dịch Covid nên có những doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến và chậm trễ trong việc chuyển phát tài liệu cho các bên liên quan ký tên dẫn đến việc CBTT bị chậm trễ.

Nguồn: vietstock.vn