3 phút, 48 giây để đọc.

Sóc Trăng là một trong những tỉnh chú trọng phát triển mạnh chương trình OCOP, đây là tỉnh dẫn đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về chất lượng sản phẩm OCOP. Mới đây, trong đợt 1 khảo sát của hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP, Sóc Trăng đã có 40 sản phẩm đạt chất lượng từ 3 đến 4 sao trong tổng số 50 sản phẩm đăng ký xét duyệt. Trong những năm gần đây, sản phẩm OCOP đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nông nghiệp Sóc Trăng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể hơn về mô hình này.

Tìm hiểu về chương trình OCOP

OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

Tìm hiểu về chương trình OCOP

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Chương trình OCOP ở Sóc Trăng

Cụ thể, trong 40 sản phẩm đủ điều kiện có 4 sản phẩm được đánh giá xếp hạng 4 sao. Và 36 sản phẩm còn lại cùng xếp hạng 3 sao. Hầu hết các sản phẩm đều thuộc nhóm thực phẩm. Đặc biệt là bánh pía – đặc sản của Sóc Trăng. Kết quả đánh giá lần này đã nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng lên 139 sản phẩm. Trong đó có 28 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Và 111 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đây là kết quả tích cực sau gần 3 năm tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

Là một trong những tỉnh có chương trình OCOP phát triển mạnh. Với số lượng sản phẩm được chứng nhận OCOP đứng nhóm đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sóc Trăng đã cho thấy những nỗ lực và lợi thế vượt bậc trong việc triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” nói riêng. Và thúc đẩy chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới nói chung.

Phương pháp phát triển của Sóc Trăng

Phương pháp phát triển của Sóc Trăng

Để khai thác hiệu quả đề án “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”, tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới; sản phẩm chế biến chuyên sâu; sản phẩm truyền thống gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương. Nhất là lĩnh vực nông nghiệp như gạo, tôm, trái cây, hành tím, khô cá… và các sản phẩm bánh kẹo đặc sản của tỉnh.

Các sản phẩm OCOP tại Sóc Trăng được đánh giá có chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, bao bì. Đặc biệt, các sản phẩm được kết nối cung cầu. Xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá rộng khắp thị trường trong nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp. Tạo thế cạnh tranh cho các sản phẩm.

Sóc Trăng đặt mục tiêu, 5 năm tới tỉnh sẽ phát triển mới và tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 35 sản phẩm OCOP. Trong đó có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia. Nâng chất lượng cho các sản phẩm tham gia thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao lên 5 sao. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý. Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Như tham gia các hội chợ, hội thảo, tập trung giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Song song với việc cải thiện đời sống người dân.

Nguồn: vietnamnet.vn