Ngành xuất khẩu thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng đầy tiềm năng

Ngành xuất khẩu thủy sản được đánh giá là một trong những ngành xuất khẩu