Thị trường ví điện tử tại Việt Nam có thực sự gay gắt?

Ví điện tử ra đời và phát triển không chỉ giúp con người thuận tiện