Cơ hội rộng mở cho ngành xuất khẩu gạo Việt Nam

Lúa gạo là một trong những loại nông sản chủ lực của Việt Nam, không