Giá vàng ở trong nước có sự chênh lệch với thế giới

Vàng được xem là một trong những nguyên tố hóa học chắc hẳn ở đây