Mobile Money đang thúc đẩy nền kinh tế thời kỳ Covid-19

Mobile Money không phải là một khái niệm quá xa lạ. Ra đời từ những