Thanh Minh – dự án khu đô thị mới tại khu phố Thanh Minh, Phú Thọ

Thanh Minh Phú Thọ là dự án khu đô thị mới tại khu phố Thanh