Thanh khoản cổ phiếu tài chính và than bị sụt giảm

Thị trường cổ phiếu chứng khoán đã có tuần giao dịch khá tích cực với