Oceanbird – Siêu thuyền buồm chạy bằng sức gió

Ý tưởng sử dụng buồm để cung cấp năng lượng cho một chiếc thuyền đã