Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xin lập hãng hàng không vận tải hàng hóa

Công ty cổ phần IPP Air Cargo của Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn vừa