tăng cường xử phạt tội phạm

Thời gian qua tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế về số lượng.