Ninh Thuận chú trọng đến các sản phẩm chế biến từ quả nho

Lịch sử trồng nho ở Ninh Thuận đã trải dài gần 100 năm từ khi