Robot AI quản gia được Samsung ra mắt tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế

Sự kiện Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế (CES) hàng năm là nơi