Giá phân bón tại Việt Nam đang tăng theo quy luật của thị trường

Phân bón là “thức ăn” do con người dùng bổ sung cho cây trồng. Trong