Cổ phiếu ngân hàng đang được các nhà đầu tư nước ngoài gom ồ ạt

Có thể thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian vừa qua giữ vai