Xóa tệ nạn cờ bạc trên mạng internet

Trong các đơn vị Bộ ngành lực lượng chức năng, nghiệp vụ của Công an