Ngành dệt may Việt Nam bị chi phối bởi đại dịch COVID-19

Ngành dệt may là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất