Ngôi nhà phố có hình khối là nơi sinh hoạt của gia đình ba thế hệ

Căn nhà có diện tích 1.000m2 nằm ở ngoại ô TP.HCM, là nơi sinh sống