Vàng có được xem là tài sản chống lạm phát hay không?

Các chuyên gia hay, vàng có thể là một trong những giá trị khá tiềm