VN30-Index vững vàng trước biến động của thị trường CK quốc tế

Thị trường chứng khoán quốc tế có nhiều biến động, nhưng trên góc độ kỹ