Vải thiều Việt Nam được khách hàng Pháp ưa chuộng

Những quả vải thiều của Việt Nam đang có mặt tại các siêu thị ở