Tình trạng các hợp đồng bảo hiểm khó hiểu khiến người mua chán nản

Những hợp đồng bảo hiểm thường rất dài dòng, khó hiểu. Hợp đồng với vô