Goldman Sachs hợp tác cung cấp hợp đồng cho Bitcoin

Đồng chủ tịch Galaxy Digital Damien Vanderwilt hôm nay đã thông báo rằng công ty