Cập nhật ngay sự biến động của giá vàng SJC tăng nhẹ

Hiện tại, giá vàng luôn thay đổi một cách bất thường theo giờ ngày. Nó