Tổng giá trị giao dịch của tiền mã hóa Doge đang đi xuống

Hiện tại, Doge đang là đồng tiền mã hóa lớn thứ 4 trên thế giới.