Giá dầu tiếp tục tăng – Tin vui cho chứng khoán dầu mỏ

Giá dầu có xu hướng tiếp tục tăng không ngừng. Do triển vọng nhu cầu