Cổ phiếu tăng gấp 3 lần từ đáy Covid-19, kỳ vọng gì cho Elcom?

Trái ngược với động thái thoái hóa vốn của các cổ đông lớn, giá cổ