Chu kỳ tăng của thị trường sẽ chấm dứt khi Fed đổi quan điểm về lạm phát?

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có sự biến động lớn vào ngày 21/6