Tập đoàn Thaco trở thành chủ mới của siêu thị E-mart

Sau nhiều lần bị đồn đóng cửa, mới đây, Hội đồng quản trị quản trị