Ý tưởng mới cho ổ cứng tăng sức chứa dữ liệu gấp 10 lần

Theo Engadget, sử dụng graphene, các nhà nghiên cứu đã sử dụng nó để thay