Tỷ giá của đồng bảng Anh có sự suy giảm đáng kể

Đồng bảng Anh chính là đơn vị sản xuất tiền tệ chính thức tại Vương