Sẽ không đúng nếu nói định giá thị trường chứng khoán lúc này đang rẻ

Người đứng đầu quỹ Pyn Elite Fund cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam