Sự thay đổi của thị trường điện thoại di động trong thời gian gần đây

Gartner dự đoán rằng các quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình