Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và đáy trong cổ phiếu chứng khoán?

Đỉnh và đáy không phải là một khái niệm xa lạ đối với những nhà