Khám phá căn nhà được xây dựng chủ yếu bằng đá và gỗ tại Hà Nội

Được xây dựng bằng vật liệu chính là đá và gỗ, với phòng ốc rộng