Nhà bán lẻ cam kết cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu trong mùa Covid

Nỗi sợ hãi COVID-19 của người dân Việt Nam đang khiến cho ngành bán lẻ