Ngôi biệt thực được xây dựng bằng lớp bê tông độc đáo ở Sài Gòn

Căn biệt thự được xây dựng trên ý tưởng liên kết giữa dầm và cột