Cổ phiếu công nghệ giảm, chứng khoán Mỹ rời đỉnh kỷ lục

Bước sang ngày đầu tuần 10/5, phiên giao dịch chứng khoán Mỹ đã kết thúc