Cổ phiếu Vinamilk tăng kịch biên độ sau chuỗi giảm liên tiếp

Cổ phiếu Vinamilk sau những chuỗi ngày giảm liên tiếp tới nay đã lộn ngược