Giá cổ phiếu SCG chỉ sau 1 tháng lên sàn đã tăng gấp 4 lần

Cổ phiếu SCG là mã giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM của công ty