Cổ phiếu hàng không Vietnam Airlines bị cắt margin do lỗ nặng

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng