Thị trường phái sinh ngày càng trên đà phát triển ổn định

Ngưỡng kháng cự từ 1.500 đến 1.510 điểm của VN30-Index vẫn còn. Nhưng vùng tích