Phát minh của cô bé 14 tuổi giúp loại bỏ điểm mù trên ô tô

Đối với những người tham gia giao thông, khi cầm vô lăng ngoài đời, chắc