Ra mắt mẫu bánh xe mới biến hình khi gặp chướng ngại vật của công ty Hankook

Bộ phận R&D của Hankook đã làm việc với các chuyên gia biorobot từ Đại