Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong quý 2/2021 sẽ giảm

Theo thông tin phân tích mới nhất, tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng