Giá Bitcoin tăng sau một đêm, mang theo hy vọng của các nhà đầu tư

Sự tăng giảm của Bitcoin đang đẩy các nhà đầu tư vào tình trạng căng