3 phút, 50 giây để đọc.

Theo quy định mới được ban hành bởi Bộ Tài chính, người cho thuê nhà có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên trong 12 tháng phải nộp thuế 10%. Tuy nhiên, quy định mới tính theo số tháng được nêu trong hợp đồng thay vì năm tài chính tính thuế. Vì vậy, hợp đồng có thời hạn 12 tháng, nhưng có thời hạn 2 năm, tổng thu nhập mỗi năm dưới 100 triệu đồng thì chủ nhà vẫn phải đóng thuế thay vì được miễn như trước. Với lần sửa đổi trước đó, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ra tờ trình nên thông tư 40/2021 quy định doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng / năm không phải nộp thuế.

Chi tiết thông tin về quy định mới

Tuy nhiên, khác quy định cũ, cơ quan chức năng tính tổng doanh thu theo năm dương lịch để kê khai thuế. Quy định mới lại tính năm theo số tháng thực tế phát sinh thu nhập, đủ 12 tháng được xem là 1 năm.

Với quy định cũ, hợp đồng cho thuê 12 tháng, mỗi tháng 10 triệu đồng. Nhưng 6 tháng năm trước, 6 tháng năm sau, được tính là mỗi năm người cho thuê nhà chỉ thu 60 triệu đồng; nên không phải nộp thuế (dưới 100 triệu đồng/năm).

quy định mới

Với quy định mới của Thông tư 40 vừa ban hành, từ 1/8 tới, cùng hợp đồng như trên được tính người cho thuê nhà; có doanh thu 1 năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (trên 100 triệu đồng/năm), và phải nộp thuế. Mức thuế bằng 10% doanh thu (gồm 5% thuế giá trị gia tăng, 5% thuế thu nhập cá nhân). Việc xác định doanh thu tính thuế mới sẽ theo doanh thu thực tế phát sinh trong 12 tháng liên tục. Không căn cứ theo năm dương lịch.

Cụ thể việc tính thuế cho thuê nhà

Do thời gian cho thuê nhà vắt giữa 2 năm, còn thu thuế tính theo năm dương lịch; nên người cho thuê nhà kê khai nộp thuế làm 2 đợt. Vì vậy, dù theo năm dương lịch chỉ thu 60 triệu đồng (dưới 100 triệu đồng). Nhưng vẫn phải kê khai và nộp thuế, số còn lại kê khai và nộp vào năm tiếp theo.

“Đây là hướng dẫn mới nhằm làm rõ cách tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, đảm bảo công bằng, xử lý các vấn đề vướng mắc do chưa có hướng dẫn rõ trong thời gian trước đây”, Tổng cục Thuế khẳng định.

Ngoài ra, theo cơ quan thuế, cần công bằng về thuế giữa người cho thuê nhà; có hợp đồng trọn trong năm dương lịch và người có hợp đồng 12 tháng nhưng vắt giữa 2 năm. Ngoài ra, điều này cũng đảm bảo công bằng với các đối tượng kinh doanh khác. Khi đang tính doanh thu theo tháng, hộ kinh doanh theo thời vụ…

Hướng dẫn tính thuế cho thuê nhà

Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật.  Tuy nhiên, hướng dẫn quy định về phương pháp tính thuế cho thuê nhà. Thông tư 40 nêu ví dụ ông B phát sinh hợp đồng cho thuê nhà. Với thỏa thuận tiền cho thuê là 10 triệu đồng/tháng trong thời gian từ tháng 10-2022 đến hết tháng 9-2023.

tính thuế cho thuê nhà

“Như vậy, doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng. Nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2022 là 120 triệu đồng; doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng. Nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2023 là 120 triệu đồng. Do đó, Ông B thuộc trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng; phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của năm 2022 và năm 2023 theo hợp đồng nêu trên” – thông tư 40 nhấn mạnh.

Cũng về nội dung trên, trước đó ngày 18-6, trong thông cáo gửi cho các cơ quan báo chí; Tổng cục Thuế cho biết theo hướng dẫn của thông tư 40. Các trường hợp có doanh thu cho thuê tài sản đủ 12 tháng trong dương lịch. Từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.

Truy cập các bài viết khác của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhé!

Nguồn: cafef.vn