5 phút, 0 giây để đọc.

Chứng khoán và thị trường chứng khoán đang là một trong những lĩnh vực đầy hứa hẹn tại Việt Nam. Do đó, việc chúng ta nắm rõ các kiến thức cũng như cách đầu tư vào thị trường chứng khoán là điều hết sức cần thiết với những ai quan tâm tới lĩnh vực này. Nhưng trước khi đi sâu vào những những kiến thức chuyên ngành, trước hết hãy cùng tìm hiểu khái niệm chính xác của chứng khoán và thị trường chứng khoán. Gocnhin.org sẽ cố gắng đưa ra những thông tin chi tiết nhất đến với bạn đọc.

Chứng khoán

Chứng khoán là hàng hóa của thị trường chứng khoán. Đó là những tài sản tài chính, vì nó mang lại thu nhập khi cần người sở hữu nó có thể bán để thu tiền về. Theo luật Chứng khoán, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền. Và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Đặc điểm của chứng khoán

Đặc điểm của chứng khoán:

  • Tính thanh khoản (Tính lỏng): Chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác. Thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường. Các chứng khoán khác nhau có khả năng chuyển nhượng là khác nhau. Trong đó, cổ phiếu có mức thanh khoản cao nhất.
  • Tính rủi ro: Đây là tài sản tài chính mà giá trị của nó chịu tác động lớn của rủi ro. Như rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro chính trị …
  • Tính sinh lợi: Chứng khoán là một tài sản tài chính. Khi mà nhà đầu tư sở hữu đều mong muốn nhận được một thu nhập lớn hơn trong tương lai. Thu nhập này có được từ cổ tức được chia hoặc việc tăng giá chứng khoán trên thị trường.

Chứng khoán là gì?

Các loại chứng khoán

Chứng khoán được thể hiện dưới dạng chứng chỉ bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Bao gồm các loại sau:

  • Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán

Theo sự phát triển của thị trường, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng nói chung. Người ta phân chia thành 5 nhóm chính. Đó là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư. Và các công cụ chuyển đổi, các công cụ phái sinh.

Cổ phiếu

Cổ phiếu là 1 loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. Nhằm xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu. Đối với tài sản hoặc vốn của 1 công ty cổ phần.

Khi mua cổ phiếu, những NĐT (các cổ đông) sẽ trở thành chủ sở hữu đối với công ty. Mức độ sở hữu đó tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ. Là chủ sở hữu, các cổ đông cùng nhau chia sẻ mọi thành quả. Cũng như tổn thất trong quá trình hoạt động của công công ty. Trong trường hợp xấu nhất công ty bị thanh lý phá sản. Thì cổ đông chỉ nhận được những gì còn lại. Sau khi công ty đã trang trải xong các khoản nghĩa vụ khác. Như thuế nợ ngân hàng hay trái phiếu …

Cổ phiếu là gì?

Có những loại cổ phiếu nào trên thị trường?

Theo tính chất của các quyền lợi mà cổ phiếu mang lại cho cổ đông. Có 2 loại cổ phiếu cơ bản: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông là loại cổ điển hình nhất. Nếu 1 công ty chỉ được phép phát hành một loại cổ phiếu nó sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông mang lại những quyền sau cho cổ đông.

Quyền hưởng cổ tức là phần lợi nhuận của công ty dành để trả cho những người chủ sở hữu. Cổ tức có thể được trả bằng tiền( dạng phổ biến nhất ), cũng có thể được trả bằng cổ phiếu mới

Quyền mua cổ phiếu mới là khi công ty phát hành một đợt cổ phiếu mới để tăng vốn, các cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền được mua trước cổ phiếu mới, trước khi đợt phát hành được chào bán ra công chúng trong 1 thời hạn nhất định. Lượng cổ phiếu mới được phép mua theo quyền này tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ, như vậy quyền này cho phép cổ đông hiện hữu duy trì tỷ lệ sở hữu của mình trong công ty sau khi công ty đã tăng thêm vốn

Quyền bỏ phiếu là khi cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu bầu và ứng cử vào các chức vụ quản lý trong công ty; có quyền tham gia các đại hội cổ đông và bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Nếu không tham dự được, cổ đông thường có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt họ biểu quyết, theo chỉ thị của họ hoặc tuỳ ý người được uỷ quyền.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu dành cho cổ đông những ưu đãi hơn cổ phiếu thường. Kiểu ưu đãi lâu đời nhất và phổ biến nhất là là ưu đãi về cổ tức, nó ấn định 1 tỷ lệ tối đa so với mệnh giá hay 1 mức cổ tức tuyệt đối tối đa. Trong điều kiện công ty hoạt động bình thường nói chung thu nhập cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định đổi lại điều đó cổ đông ưu đãi không được tham gia bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.

Nguồn: chungkhoan24h.com.vn